Company Since 2012

Energieregisseur voor energieadvies & producten

Energie tegen de inkoopprijs
ENERGIEVERGELIJKEN NIET NODIG

Jetten verwacht dat gas duur blijft: Wij helpen met gasloos ondernemen

Wacht niet langer en maak gebruik van één van onze opties

Geplande opwekking door deelnemers per jaar

0 kWh
engineer-installing-solar-panel.jpg
young-people-working-with-digital-tablet-at-renewable-energy-farm-focus-on-faces.jpg
Over ons

BEplus West-Friesland

BEplusWF is een initiatief van de regionale ondernemersverenigingen, dus van en voor ondernemers. BEplusWF helpt het MKB te verduurzamen met energielevering, collectieve inkoopacties van onder andere zonnepanelen, energieopslagsytemen, laadpalen, infrarood verwarming, warmtepomen en ledverlichting, voorlichting, het regelen van subsidies en het volledig ontzorgen. Alles neemt BEplusWF u uit handen

Als je snel wil gaan, ga je alleen. Als je ver wil komen, ga je samen. Vroeger haalden we energie uit de grond, nu moet het van de grond komen. 

We begeleiden ondernemers stap voor stap

Wat doet BE plus West-Friesland voor ondernemers?

Wij selecteren de juiste partijen voor een optimale oplossing. Dit kunnen separate oplossingen zijn of totale ketenoptimalisatie. Dit doen wij door samen met de ondernemers de juiste oplossing te kiezen.

Onderzoeken

Realiseren

Ontzorgen

Beheren

Diensten

Energieregisseur

solar-power-panels-closeup-for-green-energy-on-the-hillside.jpg
Zonnepanelen
Energieopslag
industriele-verwarming-31
Infrarood Verwarming
plug-of-power-cable-supply-for-electric-vehicle-charging-ev-station.jpg
Laadpalen
Warmtepomp & Koeling
eclairage-led-entrepot
Ledverlichting
Renewable Company

Nieuwe Directeur BEplusWF René Strik: 'Het Is De Ambitie Dat Alle West-Friese Bedrijven in 2040 Energieneutraal Zijn'

Met het streven dat alle bedrijventerreinen in West-Friesland in 2040 energieneutraal zijn, ondersteunt BEplusWF (voorheen ECWF) bedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en het besparen van energie. De energieregisseur kiest bij de dienstverlening voor partners en leveranciers uit de regio die hun sporen binnen het vakgebied aantoonbaar hebben verdiend, zodat ook de regionale economie wordt versterkt. BEplusWF biedt haar diensten aan tegen een vooraf overeengekomen percentage van de inverstering. 

René Strik is in de voetsporen getreden van Gerard Fit en is sinds 1 januari 2022 officieel aangetreden als de nieuwe directeur van de BV van en voor Westfriese ondernemers. ‘Als je snel wilt gaan, ga je alleen. Als je ver wilt komen, ga je samen. Vroeger haalden we energie uit de grond, nu moet het van de grond komen’, leidt hij zijn introductie van de koers van BEplusWF in. De naam BEplusWF verwijst naar de ambitie, namelijk West-Friese bedrijventerreinen energiepositief. ‘Vergroenen ismaatschappelijk verantwoord en een cruciale factor in het succes van bedrijven op de lange termijn. Duurzaam gedrag scheelt ook flink in de kosten, en levert meer winst op met minder energie. Het komt tevens ten goede aan het imago: klanten verwachten tegenwoordig dat een onderneming rekening houdt met het milieu. Ook zorgt een duurzaam gebouw voor betere arbeidsomstandigheden en een hogere productiviteit. Niet in de laatste plaats, neemt een ondernemer verantwoordelijkheid voor de effecten van zijn bedrijfsbeleid voor volgende generaties.’

 

Intermediaire projectorganisatie

Voor het verduurzamen van het bedrijfsleven zet BEplusWF zich in samenwerking met het Duurzaam Ondernemersloket in als uitvoerder van het georganiseerde bedrijfsleven in West-Friesland. ‘Wij leveren verschillende diensten aan de ondernemers in de regio. Ten eerste is dat het leveren van groene energie tegen de scherpste prijs, dankzij collectief inkoopvoordeel. Daarnaast bieden wij bedrijven energiescans aan en desgewenst opvolging in de vorm van inkoop, aanvraag van subsidie en uitvoering. Verder organiseren we collectieve inkoop en uitvoering van bijvoorbeeld zonnepanelen, energieopslagsystemen, laadpalen, infrarood-verwarming, warmtepompen en LED-verlichting’, vertelt hij bevlogen. ‘Het elektriciteitsnet raakt steeds voller en wij helpen met de juiste onafhankelijke opslagoplossingen. We willen ons presenteren als intermediaire projectorganisatie. Dit houdt in dat wij het complete project in de breedste zin van het woord ondersteunen op de vier pijlers: onderzoeken, ontzorgen, realiseren en beheren.’

Onderzoeken van de mogelijkheden

Binnen de onderzoeksfase gaat BEplusWF continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Daarbij staat onafhankelijk besparingsadvies centraal. Binnen dit maatwerkadvies worden alle mogelijke maatregelen onderzocht. René: ‘Omdat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en toepassingen, zijn we optimaal in staat om voor een onderneming te onderzoeken wat de beste duurzaamheidsoplossingen zijn.’ BEplusWF is op diverse manieren van toegevoegde waarde bij het kiezen van de juiste oplossing. ‘Wij onderzoeken de ontwikkelingen in de markt, maken een energiescan, onderzoeken eventuele subsidiemogelijkheden en vragen subsidie aan. Daarbij beoordelen we de besparingsmogelijkheden en onderzoeken we de benodigde investering. Wat in het besparingsadvies natuurlijk niet mag ontbreken, is de prognose van de jaarlijkse besparing en de begroting van de terugverdientijd.’

Meedenken over de beste oplossing

In de fase van het ontzorgen denkt BEplusWF op professionele en objectieve wijze met bedrijven mee bij de in- en verkoop van duurzame energie. ‘Daarbij gaan we op zoek naar de juiste oplossing. Vanzelfsprekend gaan we voor de beste oplossing. Wij hebben contacten met verschillende partijen in uiteenlopende branches, waaronder groothandels. Omdat we daar collectief inkopen, realiseren we een aanzienlijk inkoopvoordeel. Indien gewenst, kunnen we ons als intermediair inzetten om een eventuele financiering te regelen.’ BEplusWF begeleidt het project van A tot Z en controleert de werkzaamheden tot en met de oplevering met een kritisch oog. ‘Om het kort samen te vatten, is het realiseren van energiebesparende maatregelen bij ons in goede handen. Ondernemers kunnen zich daarom onbezorgd bezighouden met ondernemen.’

Realiseren en beheren

Na het ontzorgen, volgt het realiseren van de juiste energiemaatregelen. ‘Wij geven ondernemers inzicht in mogelijkheden door de geschikte apparatuur aan te geven en te vertellen wat technisch haalbaar is. Samen met de ondernemer maken we een gedetailleerde planning’, licht René toe. Ook op dit terrein is BEplusWF de intermediair voor de ondernemer. ‘Wij begeleiden het implementatieproject, realiseren de gemaakte afspraken en selecteren op zorgvuldige wijze de best passende leverancier. Uiteindelijk volgt de beheerfase. Wij bewaken en beheren de installatie gedurende tien jaar voor maximaal resultaat en brengen advies uit voor verbeteringen. Ons monitoringssysteem geeft ons dagelijks inzicht in de status van de installatie, zodat wij snel kunnen acteren op foutmeldingen. Jaarlijks vindt een grondige inspectie op locatie plaats, waarbij de gehele installatie wordt gecontroleerd en eventuele problemen worden opgelost. Op die manier wordt het opbrengstverlies geminimaliseerd.’

 

BEplusWF-energiescan

De bedrijventerreinen in de regio wordt ook de mogelijkheid voor de BEplusWF-energiescan geboden. ‘Deze energiescan – die we ook wel de slimme energiesprong noemen – geeft objectief advies over besparingsmogelijkheden. Om een indicatie te geven: een doorsnee MKB-bedrijf kan gemiddeld 23 procent energie besparen. Dit betreft het spreekwoordelijke laaghangend fruit. Het gaat louter om maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De scan bestaat uit twee jaar intensieve begeleiding, die leidt tot het creëren van duurzame oplossingen. Het uitgebreide rapport (conform de eisen die de overheid stelt aan de energievoorwaarden) vermeldt de middelen die de onderneming al heeft en de middelen die nog niet aanwezig zijn. Daarnaast worden het besparingspotentieel en de kostenindicatie in kaart gebracht met het rapport. Met een scherm voor slimme energiemonitoring maken we het energieverbruik realtime inzichtelijk. Op basis van de intelligente gegevens kan het bedrijf efficiënter omgaan met energie en flink op kosten besparen.’

Subsidieaanvraag

Bedrijven die hernieuwbare energie produceren, kunnen gebruik maken van een diversiteit aan subsidiemogelijkheden. In 2022 is er voor ondernemers meer dan 574 miljoen subsidie beschikbaar. René: ‘Het zou toch mooi zijn als de West-Friese ondernemers daar een groot deel van ophalen en gebruiken voor het realiseren van duurzaamheidsoplossingen. BEplusWF ondersteunt daar graag bij. Ik zou zeggen: wacht niet langer en neem contact met ons op!’

Bel met telefoonnummer 0229 – 714 310 of mail naar: info@beplus.nl.

Hoe werken wij?

Proces in 4 stappen

Onze projectmanagers begeleiden het proces van beging tot eind. Dit terwijl de onderneming rustig doordraait.

01

Start

- Afspraak maken - Kennismaking uitleg werkwijze - Opdracht scan

02

Uitwerking

Ontvangen voorstel - Doornemen - verstrekken opdracht

03

Opdracht

Planning - installatie - oplevering - nazorg

04

Levering

ontvangen voorstellen leveranciers - doornemen voorstellen - verstreken opdracht

Onze Projecten

Slimme Zakelijke Verduurzamingsprojecten

Wil je in volle vaart aan de slag met het verduurzamen van je onderneming en ook profiteren van een lagere energierekening? Dat vinden wij natuurlijk een top idee! Maar hoe pak je het aan? We snappen dat jij je liever bezig houdt met je core business. Wij geven vrijblijvend advies en zoeken uit wat voor jouw pand de beste aanpak is. 

Ter inspiratie vind je hieronder concrete resultaten van verduurzamingstrajecten die we bij andere bedrijven hebben uitgevoerd. Zo zie je wat wij voor andere ondernemingen hebben betekend en hoe zij nu zorgeloos profiteren van duurzame energie en kostenbesparingen. Nu vraagt ieder traject natuurlijk om maatwerk. Daarom brengen we graag de mogelijkheden voor jouw bedrijf in kaart. Of het nu gaat om zonnepanelen, batterijopslag, infrarood verwarming, laadpalen, verlichting of het aanvragen van subsidies: wij regelen het allemaal voor je!

Onze partners