Graag stellen we u voor aan Bauke de Heer (22) uit Hoorn. Als student Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar onderzoekt hij voor het project Hoorn80 Energiepositief (HN80E+) de mogelijkheden om het gas- en warmteverbruik op het terrein te optimaliseren. Alle bedrijven op Hoorn80 zullen door Bauke worden uitgenodigd om een aantal vragen, nodig voor het onderzoek, te beantwoorden. Wij hopen van harte dat u massaal meedoet.

 

Er wordt 10 miljoen m3 gas verbruikt op Hoorn80

Het project Hoorn80 Energiepositief is al enkele jaren in volle gang. Het project is tot nu vooral gericht op besparen op stroomverbruik en minder op het reduceren van aardgas, terwijl er jaarlijks de enorme hoeveel van 10 miljoen m3 gas wordt verbruikt op het terrein. Willen we Hoorn80 energiepositief maken, zal ook de huidige warmtestructuur op het terrein flink geoptimaliseerd moeten worden.

 
Bij een goede medewerking van de bedrijven op het terrein zullen de uitkomsten van het gas en warmteonderzoek u beter inzicht geven in hoe u kunt besparen. En wat de mogelijkheden zijn om dit samen te organiseren. Bauke: “Door het delen van restwarmte tussen twee bedrijven kan al snel veel geld worden bespaard en worden bijgedragen aan een schoner milieu; een win-winsituatie. Het is maar een klein voorbeeld, wat er allemaal nog op grote schaal mogelijk is, moet uit het onderzoek blijken.”

 
Bauke doet zijn onderzoek onder begeleiding van de ECWF, de uitvoerder van het project dat ondersteund wordt door de gemeente Hoorn en de Hoornse Ondernemers Compagnie. Om uiteindelijk de meest effectieve en rendabele oplossingen te kunnen adviseren, is het van belang om energiegegevens op individueel bedrijfsniveau te verzamelen.

Meedoen is simpel

Vanaf eind januari gaat Bauke de bedrijven benaderen met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Het gaat om vragen over het huidige energieverbruik en de warmte-installaties. Ook zal Bauke later een aantal bedrijven bezoeken. Het wordt zeer op prijs gesteld als u Bauke wilt ontvangen in uw bedrijf. Hij staat ook open voor ideeën en suggesties en beantwoordt graag uw vragen over het onderzoek. Hij is te bereiken via deheerbauke@gmail.com.

 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek in ons aller belang! U wordt automatisch op de hoogte gehouden en ontvangt in februari per mail of per brief de vragenlijst. Uw medewerking draagt bij aan de ambitie om Hoorn80 meer energie te laten opwekken dan dat we met elkaar verbruiken!