Voor samenwerkingsverband van minimaal drie bedrijven.

Provinciale subsidie 

Subsidie kan worden verstrekt aan organisaties en – let op! – een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren.

Zo’n samenwerkingsverband – en dat wil het Ondernemersloket graag organiseren – kan subsidie krijgen voor fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie. Je kan dan denken aan de gezamenlijke inkoop een installatie met zonnepanelen. Wordt voldaan aan een aantal voorwaarden kan een samenwerkingsverband 10 tot 20 procent subsidie krijgen, met een maximum subsidiebedrag van € 200.000. Erg interessant voor bijvoorbeeld ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw.

Zou u met uw buren een project willen realiseren, dan kan het Ondernemersloket u daarbij helpen. Meer weten? Mail naar: info@beplus.nl

Terug naar nieuwsoverzicht