Op vijf bekende panden in de gemeente Hoorn zijn, mede dankzij financiële steun van de provincie Noord-Holland, zonnepanelen geplaatst. De gemeente Hoorn heeft voor de plaatsing opdracht verstrekt aan het Energie Platform Noord-Holland (EPNH). EPNH* is de overkoepelende organisatie van een – uit de regionale ondernemersverenigingen voortgekomen – samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met het verduurzamen van het energieverbruik van het Midden- en Kleinbedrijf en instellingen. De in totaal 472 zonnepanelen worden in het 2de kwartaal al geplaatst.

Met de plaatsing van de zonnestroominstallaties op gemeentelijke gebouwen in de Grote Beer, De Huesmolen, Akkerwinde, Munnikenwoud en Han Hoekstrahof zet Hoorn weer een belangrijke stap in het verwezenlijken van de doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Gerard Fit van EPHN:  ‘Wij zijn blij met de samenwerking met de gemeente Hoorn. Met onze zusterorganisatie BEplusWF zijn wij bezig op bedrijventerrein Hoorn met het project HN80E+. Daar zijn al installaties geplaatst waarmee nu al meer dan een half miljoen kWh aan grijze stroom wordt  bespaard. Van al die ervaring en kennis profiteert de gemeente Hoorn, ook dankzij het inkoopvoordeel dat we op de gezamenlijke projecten kunnen behalen. Het zou goed zijn als andere gemeenten en bedrijventerreinen in West-Friesland zich nu hierbij aansluiten. Dit is echt het moment om grote slagen te maken om de klimaatdoelstellingen in onze regio dichterbij te brengen. En we hebben alle kennis gewoon hier in West-Friesland in huis.’

De 472 panelen die EPNH op de vijf panden gaat plaatsen zijn goed voor een capaciteit van 120.000 kWh per jaar. En dat betekent circa 55.500 kg minder CO2-uitstoot.