“Dit is echt hét moment te verduurzamen”

Previous slide
Next slide

Steeds meer subsidie voor bedrijven in de regio West Friesland om energie te besparen

Investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, batterijen, infrarood verwarming of andere energiebesparende maatregelen wordt, dankzij meer en meer subsidiemogelijkheden, steeds aantrekkelijker.
BEplus West-Friesland is in het leven geroepen door het georganiseerde bedrijfsleven om ondernemers alles uit handen te nemen als het gaat om verduurzamen én het regelen van subsidies.
 

Directeur René Strik: “Wij zorgen ervoor dat deelnemende ondernemers geen cent subsidie tekortkomen.”

 

Waarom geld laten liggen?

Er is inmiddels voor het bedrijfsleven in en rond West-Friesland een kerstboom aan subsidies beschikbaar, niet alleen van het Rijk maar ook van de provincie. Bedrijven laten veel te veel geld liggen, stelt René Strik van BEplus West-Friesland: “Onbekendheid speelt daarin een grote rol. BEplus West-Friesland is via het Duurzaam Ondernemersloket hét toegangspunt als het gaat om informatie over hoe een bedrijf het beste kan verduurzamen. Ook zonder subsidie is dat al aantrekkelijk. Maar ik vraag me echt af waarom ondernemers nog steeds geld laten liggen. Een telefoontje of mailtje naar het ondernemersloket kost en verplicht tot niks. Advies is zelfs gratis. Wij zijn na een gesubsidieerde energiescan in staat om snel de opbrengsten van energiebesparende maatregelen en de bijbehorende subsidies inzichtelijk te maken. Dus: wat kost het en wat levert het op?”

Verduurzamen is onontkoombaar

Volgens Strik ontkomen ondernemers er niet aan juist nu grondig te kijken naar mogelijkheden om energie te besparen: “De afgelopen zomer stond door extreme hitte Zuid-Europa in brand en hier hadden we te maken met extreme wateroverlast. Met heel veel leed tot gevolg. We moeten, ook als ondernemers, echt met z’n allen het tij zien te keren en de CO2-uitstoot naar beneden brengen. De wereld netjes achterlaten voor de generaties na ons zou eigenlijk al voldoende reden moeten zijn om te verduurzamen.’’

Energie wordt steeds duurder

Maar er zijn volgens René Strik veel meer redenen om niet langer te wachten: “Als er ooit voor het bedrijfsleven een goed moment was om energie te besparen is het nu. Je ziet het nu al aan de steeds hogere energieprijzen: fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en daarmee duurder. Er zit dus gewoon een groot financieel verhaal achter wat wij doen: kosten besparen. Daar komt bij dat de overheid met steeds meer dwingender maatregelen gaat komen. Wees dat voor. Er is gewoon een keiharde energiebesparings-verplichting met gedwongen maatregelen. De touwtjes worden langzaam maar zeker steeds strakker aangetrokken. Het is beter om dat nu wat te doen, dan straks achterin de rij te staan.”

Nieuw: de burensubsidie

Eén van de nieuwe (en nog veel te onbekende) subsidies, is een zogenoemde ‘burensubsidie’. BEplus West-Friesland kan u daarbij volledig ondersteunen. De provincie Noord-Holland doet namelijk een flinke duit in het zakje om bedrijventerreinen te helpen de CO2-uitstoot te verminderen de subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021.

Deze subsidie richt zich op samenwerking. De burensubsidie gaat naar een samenwerkingsverband van minimaal drie ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Zo’n samenwerkingsverband – en dat wil het BEplus West-Friesland graag organiseren – kan subsidie krijgen voor fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie. Je kan dan denken aan de gezamenlijke inkoop een installatie met zonnepanelen.

Wordt voldaan aan een aantal voorwaarden kan een samenwerkingsverband 10 tot 20 procent subsidie krijgen, met een maximum subsidiebedrag van € 200.000. Erg interessant voor bijvoorbeeld ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw. En dat nog los van alle andere subsidiemogelijkheden.

Laat geen geld liggen en neem contact op

 Wilt u ook subsidie en snel uw investering in verduurzamen terugverdienen? Neem contact op met: BEplus West-Friesland: info@beplus.nl of bel de duurzaamheidslijn: 0229 – 714310 Meer info vindt op: https://duurzaamondernemersloket.nl/

Wilt u direct stappen zetten neem dan contact met de uitvoeringsorganisatie van het bedrijfsleven om te verduurzamen.

Bel de duurzaamheidslijn 0229-714310