Veelgestelde vragen

Wie zijn de initiatiefnemers van BEplusWF

BEplusWF is een initiatief van de Westfriese Bedrijven Groep (WBG) en de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC). Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Hoorn (via Puur Hoorn), de andere regiogemeenten en de provincie Noord-Holland. Het initiatief sluit aan op dat van het Energie Platform regio Alkmaar wat dezelfde activiteiten en doelgroep heeft. Voor een optimale dienstverlening werken EPA en BEplusWF achter de voordeur samen.

 

Hoe is de BEplusWF ontstaan?

BEplusWF is voortgekomen uit de medeverantwoordelijkheid die de WBG, HOC en de andere bedrijvenverenigingen in de regio samen nemen voor het realiseren van de regionale klimaatdoelstellingen. Het BEplusWF voorziet hierin door het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het regionale MKB om hieraan te kunnen bijdragen.

 

Wat wil de BEplusWF bereiken?

BEplusWF levert een bijdrage aan de verduurzaming van het regionale MKB op een voor deze bedrijven zo profijtelijk als mogelijke wijze. Daarmee draagt de BEplusWF bij aan de maatschappelijke doelstelling om het gebruik van fossiele brandstoffen én de uitstoot van CO2 terug te dringen. De BEplusWF realiseert, door grootschalige inkoop van duurzaam opgewekte energie, zo laag mogelijke energietarieven voor de deelnemers.

 

Wat is de doelgroep van BEplusWF?

De doelgroep van de BEplusWF bestaat uit alle MKB-bedrijven in de regio West-Friesland.

 

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap en wat levert het op?

De deelnemersbijdrage aan de BEplusWF bedraagt € 75 per jaar, exclusief BTW. Uitgangspunt is dat u deze kosten minimaal terugverdient door lagere energiekosten en de gereduceerde tarieven op de adviesdiensten van de BEplusWF.

 

Hoe is de organisatie van de BEplusWF geregeld?

De BEplusWF is een Coöperatie. Het oprichtingsbestuur bestaat uit bestuursleden van de WBG en HOC. Het bestuur houdt toezicht op de activiteiten en waakt over de belangen van de deelnemers. De activiteiten worden uitgevoerd door de backoffice van Parkmanagement Hoorn.

 

Met wie gaat de BEplusWF samenwerken

Voor de inkoop en levering van duurzame energie werkt de BEplusWF samen met Nieuwestroom. Deelnemers van de BEplusWF worden klant van Energieleverancier die wordt gekozen. Deze regelt ook de overstap van uw bestaande naar de nieuwe energieleverancier. Dankzij het partnerschap met Nieuwestroom, gespecialiseerd in de inkoop van energie rechtstreeks op de APX en Leba beurzen, bent u steeds verzekerd van de scherpste tarieven in de markt. Voor de levering van de adviesdiensten wordt samengewerkt met gespecialiseerde regionale bedrijven.

 

Hoe groen is de energie van het BEplusWF collectief?

Indien gewenst waarborgen wij met Groencertificaten dat wij net zoveel groene energie aan het netwerk leveren als door onze klanten wordt ingekocht.

 

Gaat de BEplusWF geld verdienen?

De BEplusWF heeft geen winstoogmerk en ook geen verdienmodel anders dan dat de te maken kosten worden gedekt en er voldoende middelen moeten zijn om de continuïteit van de BEplusWF te waarborgen. De inkomsten van de BEplusWF bestaan uit de bijdragen van de deelnemers en partners en de vergoeding van de energieleverancier voor marketingactiviteiten. Diensten, zoals de Energiescan, worden geleverd tegen kostprijs.

 

Hoe wordt het Energie-investeringsfonds door de BEplusWF georganiseerd?

Samen met de zusterorganisatie Energieplatform regio Alkmaar (EPA) heeft de BEplusWF het Energieplatform Noord-Holland B.V. opgericht. Doel van deze onderneming is om bedrijven de mogelijkheid te bieden om, zonder zelf te hoeven investeren, Zonnestroominstallaties te laten plaatsen. EP-NH beschikt daartoe over een investeringsfonds van ca. € 2 mln. verstrekt door d Rabobank en het groenfonds Duurzaam regionaal. Onderzocht wordt nog of het fonds van EP-NH nog verder kan worden versterkt b.v. door het uitgeven van obligaties aan ondernemers en particulieren.


Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via ons contactformulier , telefonisch via 0229-714 310 of mailen naar info@beplus.nl